Kontakty

 

Martina Page
Managing Director - Propagácia, objednávky, nové produkty
+420 702 028 134 / martina.page@theoherbs.cz

 

Jarmila Porubská
Finance Manager - Financie, platby, fakturácia 
+421 911 747 787 / info@theoherbs.sk

 

Vladimír John
Konateľ
info@theoherbs.sk

 

 

Sídlo spoločnosti

THEO HERBS SK, s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava, SR

www.theoherbs.sk / www.dreamly.sk

IČO:  502 90 851  / IČ DPH: SK2120257073

 

Spoločnosť je zapísaná na Obchodnom  Bankové spojenie
registri Okresného súdu Bratislava I. Č.Ú.: 2948037050/1100
oddiel sro, vložka 115905/B. IBAN: SK7911000000002948037050
SWIFT: TATRSKBX