Tip na rýchly test: Epworthská škála spavosti

Rýchly test vám ukáže či potrebujete byť vyšetrený na poruchy spánku lekárom.

Test Epworthská škála spavosti

V teste musí byť každej otázke pridelené číslo od 0 do 3, ktoré najlepšie zodpovedá možnosti, že zaspíte v uvedených situáciách, kde: 0 = nikdy by som nespal/nezaspal 1 = slabá pravdepodobnosť spánku/driemot 2 = stredná pravdepodobnosť spánku/driemot 3 = vysoká pravdepodobnosť spánku/driemot

Otázky:

  1. V sede pri čítaní
  2. Pri sledovaní televízie
  3. Pri nečinnom sedení na verejnom mieste (schôdza, porada)
  4. Pri hodinovej jazde v aute ako spolujazdec (bez prestávky)
  5. Pri poobednom odpočinku v ľahu, keď to okolnosti dovolia
  6. V sede, v pokoji, po obede bez alkoholu
  7. V aute stojacom niekoľko minút v dopravnej zápche

Vyhodnotenie

Pokiaľ je vaše skóre vyššie než 10 bodov, ste abnormálne ospalí. V tomto prípade vystavujete seba aj svoje okolie nebezpečenstvu, keď riadite auto alebo pracujete s nebezpečnými strojmi. Bolo by dobré konzultovať svoj výsledok s odborníkom. Ak z testu získate 8 alebo 9 bodov, váš výsledok je hraničný a mali by ste sa poradiť aj so svojím lekárom.